PPS – Polifenilen sülfür 

PPS malzeme (kimyada polifenilen sülfür olarak bilinir), Ensinger tarafından kullanılan talaşlı imalat için standart yarı mamul levha, çubuk ve içi boş çubuk şeklinde imal edilir. PPS plastik, yarı kristal bir yüksek sıcaklık termoplastiğidir. PPS, 200 ° C sıcaklık sıcaklıklarında dahi çok iyi mekanik dayanıma sahiptir. Düşük su emiliminin yanı sıra, PPS polimeri iyi boyutsal stabiliteye ve mükemmel elektriksel kullanıma sahiptir. PPS termoplastik, yüksek sıcaklıklarda safra kimyasal olarak oldukça kararlıdır. Piyasadaki PPS tedarikçileri, PPS GF40 (% 40 cam elyaf takviyeli) gibi takviyeli PPS sınıflarında polifenilen sülfür reçine sunar. Yarı mamullerde dolgusuz tipten özel sınıflara kadar farklı modifikasyonlar mevcuttur.


PPS MALZEME ÖZELLİKLERİ VE SPESİFİKASYONLARI

PPS plastiklerin sunduğu özellikler:

Yüksek saflık özellikleri

Yüksek kristallik

İyi elektrik yalıtımı

Yüksek mekanik dayanım

Mükemmel yüksek sıcaklık direnci

Çok yüksek kimyasal direnç

Sürünme direnci

Çok çeşitli sıcaklık ve nem seviyelerinde boyutsal stabilite

 TİPİK PPS UYGULAMALARI

Elektronik endüstrisi: Konnektörler, kontak rayları, ısı kalkanları, kontaklı basınç diskleri ve yarı iletken üretimine yönelik özel tipler

Otomotiv endüstrisi: “kaput altı”, yakıt ve fren sistemleri

Tıp endüstrisi: Cerrahi alet parçaları

Mekanik mühendisliği: Kompresör ve pompa parçaları, dişliler, valfler, kayar yataklar, zincir kılavuzları ve taban plakaları

Kimya endüstrisi: Valfler, musluklar, burçlar, pompalar, nozüller, borular ve silindirler

PEEK – Polietereterketon

Yüksek sıcaklık plastiği PEEK polimerinden üretilen parçalar aynı zamanda 260°C’ye kadar (480°F) sıcaklıklarda çalışabilir ve erime noktası 341°C (646°F) civarındadır. PEEK plastik genellikle sıcak su veya buhar ortamlarında kullanılmakta olup esneme ve çekme dayanımı gibi fiziksel özelliklerini büyük ölçüde korur. Polietereterketon genellikle yüksek fiyat eğilimindeki mühendislik termoplastiklerinden biri olarak görülür ancak deneyimli kullanıcılar, PEEK malzemelerin daha hafif, daha güçlü ve zorlu ortamlarda daha uzun süre dayanan parçalar üretme imkanı sağlayarak getirdiği katma değerin farkına varmıştır. 


PEEK MALZEME ÖZELLİKLERİ

En yüksek sıcaklık dayanımlı plastik: PEEK

PEEK, yüksek performanslı plastikler arasında ısıya dayanıklı en iyi malzemelerden biridir. 260 ° C’de 5000 saat kullanıldığında bile, mukavemet başlangıçtaki ile hemen hemen aynıdır ve termal stabilitede mükemmeldir. PEEK en zorlu ortamlarda uzun ömre sahiptir.

Uzun süreli sıcaklık dayanımı: 260°C 

 Kısa süreli sıcaklık dayanımı: 300°C

 Camsı geçiş sıcaklığı: 143°C

Erime noktası: 343°C

 Yük altında deformasyon sıcaklığı HDT-A : 152°C

Alev geciktiriliği: UL94 V0 
PEI – Polieterimid 

Polieterimid veya PEI malzeme, yüksek mekanik dayanım ve sertliğe sahip bir amorf termoplastiktir. PEI polimeri , Sabic Ultem® reçine kullanılarak levha ve çubuk şekillerinde çekilir. Dolgusuz PEI termoplastik saydam ve sarı renkli olup olağanüstü mekanik, termal ve elektriksel özelliklere sahiptir. Dolgulu sınıflarda, boyutsal kararlılığın iyileştirmenin yanı sıra kullanıcılara daha yüksek çekme dayanımına ve sertliğe sahip bir polieterimid sunar.

PEI Ultem® plastik, poliarilsülfonlar ile benzer özelliklere sahip olmanın yanı sıra önemli avantajlar sunar. Polieterimidler , geniş bir sıcaklık aralığında oldukça yüksek sünme direncine ve yüksek sürekli çalışma sıcaklığına sahiptir. Dahası, boyutsal kararlılık ile birlikte çok iyi hidroliz direnci, polieterimid portföyünün özelliklerini tamamlar.

PEI MALZEME ÖZELLİKLERİ VE SPESİFİKASYONLARI

Yüksek sürekli çalışma sıcaklığı (170°C)
■Yüksek mekanik dayanım
■Yüksek sertlik

■Geniş bir sıcaklık aralığında yüksek sürünme direnci

■Yüksek boyutsal kararlılık

■Çok iyi hidroliz direnci (tekrar eden buharlı sterilizasyona uygun)

■İyi elektrik yalıtımı

İyi radyasyon direnci

■Klora ve kostik/asidik temizlik maddelerine karşı iyi kimyasal direnç

PTFE – Politetrafloretilen 
PTFE malzeme (kimyada Politetrafloretilen olarak bilinir, piyasada Teflon® olarak adlandırılır), pek çok eşsiz özelliğe sahip yarı kristal bir floropolimerdir. Bu floropolimer, olağanüstü yüksek termal stabilite ve kimyasal direncin yanı sıra yüksek erime noktasına (çalışma sıcaklığı -200 ila +260°C, kısa süreli 300°C’ye kadar) sahiptir. Ayrıca PTFE ürünler mükemmel kayma özelliklerine, mükemmel elektrik direncine ve yapışmaz bir yüzeye sahiptir. Buna karşılık, diğer plastiklerle karşılaştırıldığında mekanik dayanımı düşük ve yoğunluğu yüksektir. Mekanik özellikleri iyileştirmek için PTFE plastikler cam elyaf, karbon veya bronz gibi katkılarla takviye edilebilir. Yapısından ötürü, Politetrafloretilen genellikle bir pres işlemi kullanılarak yarı mamul ürün haline getirildikten sonra talaşlı imalata tabi tutulur ve son şeklini alır.


PTFE MALZEME ÖZELLİKLERİ VE SPESİFİKASYONLARI

Son derece yüksek kimyasal direnç

■Çok iyi sıcaklık direnci (çalışma sıcaklığı -200 +260°C, kısa süreli 300°C’ye kadar)

■Çok düşük sürtünme katsayısı

■Son derece düşük yüzey gerilimi (neredeyse hiçbir şey PTFE’ye yapışmaz, yapıştırılması veya kaynaklanması zor)

■Yüksek termal genleşme katsayısı

■Göreceli olarak düşük dayanım/sertlik

■Düşük dielektrik sabiti

■Alev direnci