ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ;

Personelimizin tam katılımı ve tedarikçilerimiz ile sürekli işbirliği içerisinde, müşterilerimize kaliteli, ucuz ve zamanında ürün teslim ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,Personel / Tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde açık ve anlaşılır iletişimin kurulmasını sağlamak, ekip çalışmasını etkin hale getirmek,Şirketimiz çalışanlarının KYS, ÇYS ve İSG çalışmalarına katılımı, iş ve kişisel gelişimlerine yönelik gerekli eğitimleri almalarını sağlamak ve süreklilik kazandırmak,Entegre Yönetim Sistemini sürekli değerlendirerek, sistemin etkinlik ve verimliliğini geliştirmekYasal Şartlara ve Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek,Üretim faaliyetlerimizi; doğal ve sosyal çevrenin kirlenmesini önleyerek , yükümlü olduğumuz yasal şartlara uyarak ve çevre boyutlarını her aşamada dikkate alarak gerçekleştirmek,Üretimi gerçekleştirirken, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,Her yeni proseste çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme amacıyla gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak,Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,Atıklarımızı, geri kazanımını sağlamak amacıyla sınıflandırarak bilinçsizce çevreye salınmasını önlemek,Kalite, Çevre ve İSG amaç ve hedeflerini sürekli gözden geçirerek devamının sağlanması için faaliyetlerde bulunmak,Faaliyetlerimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve kuruluşumuz çatısı altındaki tüm bireyler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde yürütmek,Üretimi gerçekleştirirken, güvenlik düzeylerini en üst düzeyde tutarak olası riskleri en aza indirgemek,Sistem ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin belirlediği diğer şartlara ya da düzenlemelere uyarak faaliyetlerimizi sürdürmek,Kurulan bu Entegre Yönetim Sisteminden ve Politikamızdan ilgili tarafların da haberdar olmasını ve katılımını sağlayarak sürekli iyileştime ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

                                                                                                                                                                                                 Zeliyha YILDIRIM

                                                                                                                                                                                                    Şirket Müdürütr_TRTürkçe