ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ;

 • Personelimizin tam katılımı ve tedarikçilerimiz ile sürekli işbirliği içerisinde, müşterilerimize kaliteli, ucuz ve zamanında ürün teslim ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Personel / Tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde açık ve anlaşılır iletişimin kurulmasını sağlamak, ekip çalışmasını etkin hale getirmek,
 • Şirketimiz çalışanlarının KYS, ÇYS ve İSG çalışmalarına katılımı, iş ve kişisel gelişimlerine yönelik gerekli eğitimleri almalarını sağlamak ve süreklilik kazandırmak,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli değerlendirerek, sistemin etkinlik ve verimliliğini geliştirmek
 • Yasal Şartlara ve Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üretim faaliyetlerimizi; doğal ve sosyal çevrenin kirlenmesini önleyerek , yükümlü olduğumuz yasal şartlara uyarak ve çevre boyutlarını her aşamada dikkate alarak  gerçekleştirmek,
 • Üretimi gerçekleştirirken, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,
 •  Her yeni proseste çevreyi koruma ve kirliliği önlemede surekli iyileştirme amacıyla gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak,
 • Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
 • Atıklarımızı, geri kazanımını sağlamak amacıyla sınıflandırarak bilinçsizce çevreye salınmasını önlemek,
 • Kalite, Çevre ve İSG amaç ve hedeflerini sürekli gözden geçirerek devamının sağlanması için faaliyetlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve kuruluşumuz çatısı altındaki tüm bireyler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde yürütmek,
 • Üretimi  gerçekleştirirken, güvenlilk düzeylerini en üst düzeyde tutarak olası riskleri en aza indirgemek,
 •  Sistem ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin belirlediği diğer şartlara ya da düzenlemelere uyarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
 • Kurulan bu Entegre Yönetim Sisteminden ve Politikamızdan ilgili tarafların da haberdar olmasını ve katılımını sağlayarak sürekli iyileştime ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

                                                                                                                                                                    Zeliyha YILDIRIM

                                                                                                                                                                    Şirket Müdürü